เงื่อนไขและข้อตกลง

  1. สงวนสิทธิ์การใช้งานเฉพาะ สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น ประกอบด้วยครู นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรของ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
  2. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ไม่อนุญาติให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ชื่อผู้ใช้งาน(Username)และรหัสผ่าน(Password)ให้กับบุคคลอื่น ๆ ไปใช้งาน หากตรวจพบจะพิจารณาเพื่อเอาความผิดทางวินัยและอาญา
  3. สถานภาพการเป็นสมาชิกจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ และขอสงวนสิทธิ์ระงับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่เกิดการละเมิดกฏความปลอดภัยของระบบ
  4. ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิก สามารถ สมัครสมาชิก ได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

ลงชื่อเข้าใช้งาน (Sign In)