เกี่ยวกับระบบ
             ระบบ NRS Smart Library หรือ ระบบห้องสมุดออนไลน์ (E-library) ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้บริการแกำลังพลทั่วไป ครู/อาจารย์ นักเรียนจ่า และครอบครัวของกำลังพลในสังกัดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ซึ่งมีรายละเอียดความสามารถของระบบดังนี้
  1. ระบบสืบค้นหนังสือที่มีความสามารถค้นหาหนังสือได้อย่างรวดเร็ว พร้อมแสดงรายละเอียดของหนังสืออย่างชัดเจน รวมถึงแสดงสถานะของหนังสือได้แก่ สถานะการยืม ชั้นของหนังสือ เป็นต้น
  2. ระบบสมาชิก บุคคลากรของสถานศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ง่าย เนื่องจากระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง
  3. การจอง/ยืมหนังสือ สามารถทำได้ผ่านระบสมาชิก
  4. ระบบการแจ้งเตือน(Line Notify) เมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลาในการยืมหนังสือ และสามารถต่ออายุการยืมได้ผ่านระบบสมาชิก
ผู้ออกแบบและพัฒนา :

ร.อ.ธงชัย จำปาศรี ร.น.
ตำแหน่ง ครูวิชาเดินเรือ แผนกวิชาเดินเรือและการเรือ กองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

ชื่อระบบ :

NRS Smart Library (SmartLib)

รุ่นของระบบ

Ver.2.0.1

พัฒนาด้วย :

Bootstrap Framework 5

รูปแบบการทำงาน

Web Application

รูปแบบภาษา

HTML5 CSS3 JavaScript และ PHP

การจัดเก็บข้อมูล

MariaDB