ระบบสืบค้นหนังสือ
  1. การสืบค้นสามารถจากชื่อหนังสือ ระบบจะทำการสืบค้นจากคำในชื่อหนังสื่อเท่านั้น
  2. การสืบค้นสามารถระบุเฉพาะเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงื่อนไข
  3. การสืบค้นที่ให้ผลแม่นจำ ควรสืบค้นด้วย รหัส ISBN หรือ เลขเรียกหนังสือ