แจ้งปัญหาการใช้งาน

สน.สารสนเทศ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วย สนับสนุนและให้บริการงานด้านซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และระบบเครือข่าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ผู้รับบริการสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วย รวมถึงขอรับการสนับสนุนการซ่อมทำต่าง ๆ ผ่านช่องทางนี้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

  1. ระบุปัญหาที่พบ กรณีไม่สามารถใช้งานระบบได้หรือพบ error
  2. ถ่ายภาพหน้าระบบที่เกิดปัญหา
  3. แจ้งปัญหาได้ที่อีเมล navalratingschool@gmail.com หรือผ่านทางแบบฟอร์มด้านล่าง ๆ

ระบบงานที่สำคัญ